PATENT ve FAYDALI MODEL

Patent Araştırma

Bir buluş hakkında patent verilebilmesi için yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayide uygulanabilir olması gerekmektedir. Buluşunuzun bu özellikleri taşıyıp taşımadığının tespiti ise ancak uzman bir ekip tarafından yapılacak araştırma ile mümkündür.

İpek Patent ekibi olarak buluşunuzun TÜRKPATENT veya global kurumlar tarafından önceden tescil edilip edilmediğini, patentin yeni olup olmadığını anlamak için araştırmalar yapmakta ve bu araştırmalar doğrultusunda buluşunuza zamanında ve doğru müdahalelerde bulunarak etkili bir patent süreci yürütülmesini sağlamaktayız.

Patent Başvuru ve Tescil

İpek Patent ekibi olarak buluşunuzun TÜRKPATENT veya global kurumlar tarafından önceden tescil edilip edilmediğini, patentin yeni olup olmadığını anlamak için araştırmalar yapmakta ve bu araştırmalar doğrultusunda buluşunuza zamanında ve doğru müdahalelerde bulunarak etkili bir patent süreci yürütülmesini sağlamaktayız.

Ekibimiz tarafından yapılacak ön araştırmadan sonra, buluş niteliği taşıyan ve patent tescili için gerekli özelliklere sahip buluşların yurtiçi ve yurtdışı patent başvurusu gerçekleştirilebilmektedir. Başvuru ve tescil sürecinin her aşamasını en etkili ve güvenilir şekliyle sizler için yürütmekteyiz.

Patent İzleme

Patent tescil süreci; marka tescil sürecinde olduğu gibi teknik bilgi ve takibi gerektiren bir süreç olduğundan dolayı patenti korumak için sadece tescil yeterli değildir. Patent tescil işlemi gerçekleştikten sonra da patentinizi korumak için yapmanız gereken adımlar bulunmaktadır.

Patent ve faydalı model başvuruları belirli periyotlar halinde TÜRKPATENT tarafından bültende yayımlanmaktadır. Patentinize benzer bir başka patentin tescilini ve sizin emeğinize haksız ortak olmasını önlemek için patent izlemesi çok önemli bir faktördür.

Ekibimiz tarafından yapılacak bülten taraması sonucu benzer patent ve/veya faydalı model başvuruları tespit edildiği takdirde tarafınıza raporlanmakta ve gerekli itiraz süreci başlatılmaktadır.

Patent Değerleme

Patent değerleme, bir patentin hâlihazırda yarattığı ve gelecekte yaratacağı maddi olanakların tespit edilmesidir. Günümüz ticari hayatında işletmelerin maddi varlıklarının yanında maddi olmayan marka, patent, faydalı model gibi fikri mülkiyet hakları da önemli ekonomik değere sahiptir.

“Patent” tek başına da devredilebilen, lisansa konu edilebilen özelliği ile ticarete konu olabilmektedir. İpek Patent olarak; piyasa ve pazar araştırmaları, finansal veriler, hukuki durum ve buluş analizi ile patentiniz için en doğru değerlemeyi sizler için yapmaktayız.

Yurtdışı Patent Başvuru ve Tescil

Marka değeri, işletme birleşmeleri, lisans sözleşmeleri, taklit, tazminat, başarının planlaması, denetlenmesi, markanın başka bir işletme tarafından satın alınmasında avantajlar sağlaması, marka değerinin mali tablolara yansıtılması gibi alanlarda kullanım alanına sahiptir.

Değerleme sürecinde, marka oluşumu detaylı olarak incelenmekte ve markanın ticari hayattaki etkileri analiz edilmektedir. Marka, bir şirketin değeri ile birlikte hesaplanabildiği gibi ayrıca da hesaplanabilir.

Patent ve faydalı model tescili kural olarak sadece tescilinin yapıldığı ülkede geçerlidir. Yurtdışı pazarına açılan veya açılmayı planlayan işletmelerin ilgili ülkelerde de patent ve faydalı modellerini koruma altına almak için yurtdışı tescil başvurusu yapması gerekmektedir.

Patent başvurusu koruma sistemine göre üç şekilde yapılabilir;

  1. Ulusal Patent Başvurusu (TÜRKPATENT)
  2. Avrupa Patent Ofisi (EPO)
  3. Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Yurtdışı patent ve faydalı model tescil süreci uzman kadromuz ve partnerlerimiz ile hızlı ve etkili şekilde yürütülmektedir.

Bu gönderiyi paylaş