Tasarım

Tasarım Araştırma

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerden meydana gelen bir görünümdür.

Tasarımın tescile konu olabilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Ancak bir tasarımın yenilik ve ayırt edicilik araştırması son derece güç ve meşakkatli bir çalışmagerektirdiği için uzman bir ekip tarafından yürütülmesi faydalı olacaktır.

Tasarım Başvuru ve Tescil

Bir tasarımın yenilik ve ayırt ediciliğinin araştırılması sonucunda bu nitelikleri taşıdığı kanaatine varıldığı takdirde başvuruya konu edilebilir. Tasarım başvurusu ülkemizin de taraf olduğu uluslararası Locarno Anlaşması çerçevesinde belirlenen sınıflara göre yapılacak olup; İpek Patent ekibi olarak tasarım tescil süreçlerini yürütmekte ve bu konular hakkında kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tasarım İzleme

Başvurusu yapılmış tasarımlar TÜRKPATENT tarafından belirli periyotlarla yayınlanan bültende ilan edilir.

Uzman ekibimiz tarafından yapılan araştırmalar sonucunda benzer tasarım başvurularının tespiti ve takibi sağlanmakta olup, aynı zamandarakip firmaların tasarım başvuruları izlenmektedir. Bülten taramasında benzer görülen tasarım başvurularının tescil edilmesini engellemek için gerekli itirazlar yapılmakta ve tüm bu süreçte etkili bir tasarım koruması sağlanmaktadır

Tasarım Değerleme

Ürünlere değer katan tasarımın bizzat kendisi de bağımsız bir değere sahiptir. Devredilebilen, lisansa konu olabilen tasarımlar ticari hayat içerisinde ciddi ekonomik değer arz etmektedir. İpek Patent olarak; piyasa ve pazar araştırmaları, finansal veriler, hukuki durum ve tasarım analizi ile tasarımlar için en doğru değerlemeyi yapmaktayız.

Bu gönderiyi paylaş