Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaret

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretler “coğrafi işaret” olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi işaret, bir ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulmuş olan bağı simgeleyen bir ifade olarak da tanımlanabilir.

Türkiye’de neredeyse her il veya ilçe belli bir ürünü ve bu ürünün üretimi ile ün kazanmıştır. Bölgesel kalkınma, uluslararası pazarda rekabet, kalitenin sürdürülebilirliği, geleneksellik ve de tabii doğallık gibi faktörler coğrafi işaretlerin Türkiye kattığı değerler arasındadır.

Coğrafi işaret tescili ülke değerlerinin artması ve korunması için büyük önem teşkil etmektedir. Coğrafi işaretlerin katma değerleri arasında doğallık, geleneksellik, sürdürülebilir kalite, bölgesel kalkınma ve dünya pazarında rekabet edebilme teminatı gibi özellikler yer almaktadır.

Bu gönderiyi paylaş